Jakýkoliv zdravotní problém dokáže člověka velmi nepříjemně omezit a snížit kvalitu jeho života. Tuto skutečnost je třeba si připustit a začít ji řešit. Jestliže víte, že Vás – muže mohou v budoucnu postihnout například urologické problémy, které způsobuje