Zaměstnání nebo živnost?

Tak jako všechno ostatní v životě má i práce na živnostenský list své výhody a nevýhody. Je tedy důležité vše důkladně zvážit. Pojďme se na to podívat zblízka Proč o tom vůbec uvažovat?  Možná nejdřív definice toho, co podnikání vlastně znamená.Podnikatel…

Sídlo OSVČ či místo podnikání

Stejně tak jako právnické osoby, musí mít i OSVČ své podnikatelské sídlo či místo podnikání. Dříve bylo oficiální označení pro právnické osoby „sídlo společnosti“ a pro osoby samostatně výdělečně činné se používal termín „místo podnikání“, a oba názvy jsou ve…